https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/maria/Maarja-Lehemets_400x600.jpg

Peamised tegevusvaldkonnad

Maarja peamised tegevusvaldkonnad on andmekaitseõigus, intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõigus. Lisaks abistab Maarja advokaate ühinguõiguse asjades ja vaidlustiimi töös

Töökogemus

2020- advokaat, advokaadibüroo TRINITI
2017-2020 jurist*, advokaadibüroo TRINITI
2017- praktikant, advokaadibüroo TRINITI
2017- praktikant, advokaadibüroo Cobalt
2016-2017 – jurist, Tech Startup Legal Clinic (Tartu Ülikool)

Haridus

2018. aastal lõpetas Maarja Tartu Ülikooli õigusteadukonna magistrantuuri õigusteaduse erialal. Maarja kirjutas magistritöö teemal: “ Töövõtu- ja käsunduslepingu sätete kohaldamine tarkvaraarenduse lepingutele.“

Samuti lõpetas Maarja 2018. aastal Tartu Ülikooli magistriõppe infotehnoloogiaõiguse erialal. Maarja on keskendunud tarkvara ettevõtete ja andme intensiivsete ettevõtete nõustamisele

2016. aastal lõpetas Maarja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuse astme. Maarja fookus õpingute ajal oli suunatud intellektuaalseomandiõigusele ja ühinguõigusele

Keeled

Maarja emakeel on eesti keel ning ta valdab vabalt ka inglise keelt

Huvialad

Vabal ajal meeldib Maarjale lugeda, tegeleda jooga ja reisimisega. Lisaks on Maarja matkamise ja ronimise huviline

* Jurist ei osuta büroo vahendusel õigusteenust, vaid abistab advokaate (advokatuuriseaduse § 40 lg 3)