https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/maarja/20210614_triniti_koduleht_pild_400x600.jpg

Peamised tegevusvaldkonnad

Maarja on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele, andmekaitseõigusele, meediaõigusele ning IT ja IP õigusele

Töökogemus

2020-… vandeadvokaat, advokaadibüroo TRINITI
2017 -… külalislektor, aine „Privaatsus ja andmekaitse“, Tartu Ülikool (IT õiguse magistriprogramm)
2017-.2020 advokaat, advokaadibüroo TRINITI
2013–2017 jurist, advokaadibüroo TRINITI
2012–2013 praktikant, advokaadibüroo TRINITI (end. Tamme Otsmann Ruus Vabamets)
2012 praktikant, Eesti Vabariigi õiguskantsleri büroo
2011 praktikant, Tartu maakohus

Maarja on kogenud andmekaitse- ja meediaõiguse advokaat, kes on esindanud kliente paljudes keerukates vaidlustes nii kohtus kui erinevates ametasutustes. Maarja on esindanud kliente ka Euroopa Liidu Kohtus

  • Toivo Tänavsuu esindamine autoriõiguste ja sotisaalmeediaga seonduvas kohtuvaidluses hobikunstnikuga, kes kasutas maali loomiseks vähihaige lapse fotot Loe edasi
  • Katrin Lusti esindamine meedia- ja autoriõiguste küsimusi puudutanud kohtumenetluses seoses “Kuuuurija” kiropraktik Oolo episoodiga Loe edasi
  • Meediavaldkonna, kindlustussektori, tööstus ja tehnoloogiasektori klientide nõustamine andmekaitselaste nõuete täitmisel mh andmetöötluse tingimuste koostamine, mõjuhinnangute läbiviimine; õigusanalüüsid tegemine ja igapäevane nõustamine andmekaitse valdkonnas
  • Kliendi esindamine Euroopa Liidu esimeses ICO alases kohtuvaidluses Loe edasi
  • Vahendaja vastutuse kaasuses kliendi esindamine Euroopa Liidu kohtus. Vaidlus puudutas küsimust, kas ja millal on Euroopa Liidu õiguse järgi kaubamärgiomanikke esindaval organisatsioonil õigus esitada kaubamärgiomanike õiguste kaitseks kohtusse hagi ning vahendaja vastusega seonduvat
  • Äripäev AS-i esindamine pretsedenti loovas vaidluses Eerik Niiles Krossiga Loe edasi
  • Euroopa Liidu Kohtus interneti kohtualluvuse vaidluses kliendi esindamine
  • Amicus curiae arvamuse koostamine Euroopa Inimõiguste Kohtule. Euroopa Inimõiguste Kohtusse jõudnud asi puudutas laimavate avalduste hüperlinkimise küsimusi

Liikmesus

2020 – … Meedialiidu Pressinõukogu liige

2017-2018 Eesti Noorteühenduse liit (nõukogu liige)

2017 – … Eesti Advokatuuri liige

2010 – … Eesti Väitlusselts

Haridus

2016. aastal lõpetas Maarja Tartu Ülikooli õigusteadukonna magistrantuuri cum laude. Maarja magistritöö teema oli: „Võlaõiguslike õiguskaitsevahendite kohaldamine au teotamisel sotsiaalmeedias Facebooki näitel“

2015-2016 juhendas Maarja Vene esindusmeeskonda Jessupi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtu võistlusel Ameerika Ühendriikides

2015. aastal, pärast maailma suurima siseriikliku eelvooru võitmist, esindas Maarja Venemaa Föderatsiooni Jessupi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtu võistlusel Ameerika Ühendriikides

2014.–2015. aastal oli vahetusüliõpilane Venemaa Föderatsioonis, Peterburi Riikliku Ülikooli õigusteaduskonnas

2014. aastal võitis Maarja võistkond Eesti harjutuskohtu võistluse ning ta pälvis võistluse parima oraatori tiitli

2013–2014 juhendas Eesti esindusmeeskonda Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtu võistlusel Hollandis, kus võistkond hageja poolel võistluse võitis

2013. aastal täiendas ta end Austrias Salzburgi Ülikooli õigusteaduskonna suveülikoolis European Private Law

2013. aastal esindas Maarja Eestit Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtu võistlusel Hollandis, kus kostja poolel suulises voorus saavutati II koht

2011–2012 juhtis Maarja Tartu Ülikooli väitlusklubi

Publikatsioonid

  • Turk, Karmen; Pild, Maarja (2019). Kratiga või kratita – see on küsimus. Robotitest ja tehisintellektist tsiviilõiguslikult. Juridica, 1, 43-55.
  • Pild, Maarja (2016). Võlaõiguslike õiguskaitsevahendite kohaldamine au teotamisel sotsiaalmeedias Facebooki näide. Juridica, 5, 303-312.

Keeled

Maarja emakeel on eesti keel ning ta valdab vabalt vene ja inglise keelt

Huvialad

Vabal ajal loeb Maarja meeleldi raamatuid ning tegeleb CrossFit-iga