https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/peetermotskula/Peeter-Motskula_400x600.jpg

Peamised tegevusvaldkonnad

Peetri kogemustepagasisse kuulub ligi veerand sajandit töötamist IT-valdkonnas. Koostöös büroo advokaatidega tegutseb ta intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõiguse töögrupis

Töökogemus

2017 – … jurist*, advokaadibüroo TRINITI
2015 – … IT-õiguse külalislektor (autoriõigus), Tartu Ülikool

Töötades erinevate IT-ettevõtjate (sh Proact, Skype, MicroLink ja Cybernetica) juures on Peeter aidanud kaasajastada oma tööandjate kasutatavate teenuselepingute tingimusi ja süsteeme ning osalenud due diligence protsessides. Õigus- ja ärinõustajana tegutsedes on Peeter toetanud tarkvara arendamise ja infoühiskonna teenuste osutamisega tegelevaid ettevõtjaid tarkvara litsentsitingimuste valikul ja teenusetingimuste väljatöötamisel

Liikmesus

  • 2014 – … Kaitseliidu tegevliige
  • 1998 – … Eesti Langevarjuklubi asutajaliige

Akadeemiline kogemus ja publikatsioonid

  • 2015 – … aine “Intellektuaalomandi õiguskaitse infotehnoloogia valdkonnas” külalislektor (Tartu Ülikool, õigusteaduskond)
  • 2014 – osalemine IT-õiguse magistriõppekava ja õppeaine “Intellektuaalomandi õiguskaitse infotehnoloogia valdkonnas” ainekava väljatöötamisel (Tartu Ülikool, õigusteaduskond)
  • Vider, Kadri; Pisuke, Heiki; Mõtsküla, Peeter P.; Tuulik, Triin; Kelli, Aleksei (2013). Keeleressursside litsentsimise õiguslikke küsimusi. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 9, 333−347
  • Mõtsküla, Peeter P. (2006). Tarkvara õiguskaitse perspektiivid võrgustunud ühiskonnas. Juridica, VI, 388−395

Panus õigusloomesse

2012 – aitas ära hoida Eesti liitumise ACTA-ga

Haridus

2009 – MA (õigusteadus), Tartu Ülikool

2000 – DI (majandusteadus ja IT), Tallinna Tehnikaülikool

Keeled

Peeter valdab eesti ja inglise keelt ning suudab mingil määral suhelda ka soome, vene, saksa, prantsuse ja hispaania keeles

Huvialad

Lisaks Kaitseliidus ja langevarjuklubis toimetamisele võib Peetrit aeg-ajalt leida sukeldumas, argentiina tangot tantsimas või mootorrattaga sõitmas. Telerit Peeter ei vaata, kuid see-eest on tal alati rohkem kui üks raamat pooleli

* Jurist ei osuta büroo vahendusel õigusteenust, vaid abistab advokaate (advokatuuriseaduse § 40 lg 3)