https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/ramil/Ramil-Pärdi2_400x600.jpg

Peamised tegevusvaldkonnad

Ramil omab laialdasi teadmisi ja suurt kogemustepagasit välismaalastega seonduvates õigusvaldkondades ning koordineerib büroo immigratsiooni- ja maksuõiguse kompetentsigruppide tegevust. Lisaks on Ramilil suurel hulgal kogemusi kinnisvara-, planeerimis- ja ehitusõiguse valdkonnas

Töökogemus

2010 – advokaat, vandeadvokaat ja partner, advokaadibüroo TRINITI (end. Tamme Otsmann Ruus Vabamets)
2008–2010 jurist ja advokaat, advokaadibüroo Tamme & Otsmann
2006–2007 jurist, Skype Technologies
2004–2006 jurist, Creditreform Estonia
1998–2000 jurist ja projektijuht, Jaan Tõnissoni Instituut
1997–1998 jurist, Heli Raidve Tööõigusabi
1996–1997 jurist, Eesti Pank

Ramil on nõustanud kompleksseid kinnisvara- ja korporatiivtehinguid, samuti aidanud kliente keerukate ja mahukate planeeringu- ning ehitusõiguslike küsimuste lahendamisel

Maksuõiguslikes küsimustes keskendub Ramil ennekõike olukordade lahendamisele ja vaidluste ennetamisele, aidates klientidel leida ratsionaalseim lahendus olukorrale

  • TRINITI advokaatide panus riikliku riskihinnangu valmimisse  Loe edasi
  • Abistasime välisriigi kodanikust klienti Eestis abiellumiseks loa saamisel – saime kohtust loa nädalaga! Loe edasi
  • Nõustasime kinnisvaraarendajat kaubanduskeskuse rajamisel Loe edasi 
  • Nõustasime Eesti investorit Tallinna miljööväärtuslikku kinnisvarasse investeerimise tehingus Loe edasi
  • Atomico nõustamine Pipedrive’i Series B finantseerimisringis (2016) Loe edasi
  • Aktsionäride vahelise kompleksse vaidluse kohtuväline lahendamine, sh mitme erineva kohtuvaidluse lõpetamine, ning aktsionäri nõustamine kaasaktsionäri edukas väljaostu protsessis (2015)
  • Enamusaktsionäri nõustamine aktsionäride erimeelsuste lahendamisel ning läbirääkimiste pidamine ja enamusaktsionäri toetamine vähemusaktsionäri edukal väljaostmisel (2014)
  • Estonian Airi hoonetekompleksi müügi nõustamine ja korraldamine (2013) Loe edasi
  • Rail Balticu rajamise käigus maade sundvõõrandamise võimaluste analüüs (2012) Loe edasi
  • Saksa investorite kahe kaubanduskeskuse ostu nõustamine (2012) Loe edasi

Lisaks sellele on Ramil nõustanud mitmeid rahvusvahelisi ning kohalikke ettevõtteid (nt Skype/Microsoft, TransferWise, ZeroTurnaround, Kühne+Nagel) immigratsiooniõiguse valdkonnas välismaalaste töölevõtmise jmt sellega külgnevates küsimustes ning on aastate jooksul viinud läbi suurel hulgal temaatilisi koolitusi välismaalastega seonduvates küsimustes

Liikmesus

Eesti Golfi RHCR komitee liige alates 2019. aastast

AmCham Estonia Talent & Education Committee liige alates 2013. aastast

Eesti Advokatuuri liige alates 2010. aastast

Haridus

Ramil omandas õigusteaduse magistrikraadi 2009.aastal Tartu Ülikoolis

Keeled

Ramili emakeel on eesti keel. Lisaks suhtleb Ramil vabalt ka inglise ja vene keeles

Huvialad

Vabal ajal naudib Ramil golfimängu ning looduses liikumist. Ramil tegeleb ka golfikohtunikuna ning on Eesti Golfikohtunike Kogu juhatuses