https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/sandor/Sandor-Elias_400x600.jpg

Peamised tegevusvaldkonnad

Sandor spetsialiseerub vaidluste lahendamisele, riigihankeõigusele, konkurentsiõigusele, transpordile ja infrastruktuurile ning PPP-le

Töökogemus

2015–… advokaat, advokaadibüroo TRINITI
2011 jurist, advokaadibüroo TRINITI (end. Tamme Otsmann Ruus Vabamets)
2011 praktikant, advokaadibüroo TRINITI
2010 praktikant, Tartu maakohus

Sandor on kliente nõustanud muu hulgas järgmistes küsimustes

  • Rail Balticu ühisettevõtte asutamise juriidiline analüüs (2012–2013)
  • Eesti Advokatuuri nõustamine põhimõttelises vaidluses Eesti Vabariigiga riigi õigusabi rahastamise küsimuses (2014–…)
  • Erakoolide nõustamine vaidluses Tallinna Linnavalitsusega erakoolide rahastamise üle
  • Mitmed erinevad riigihanke- ja muud haldusõiguslikud vaidlused

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2015. aastast
Sandor kuulub üliõpilaskorporatsiooni Rotalia ridadesse

Publikatsioonid

  • Elias, Sandor (2017). Riik kui tellija ehk avaliku teenindamise kohustus õhutranspordisektoris, Juridica, 3, 156-167
  • Elias, Sandor (2014). Ebaseadusliku riigiabi saaja usalduse kaitstavus riigiabi tagasinõudmise korral, Juridica, 6, 433-442

Haridus

Sandor omandas 2014. aasta kevadel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistrikraadi (cum laude)

Keeled

Sandori emakeel on eesti keel ning ta suhtleb vabalt ka inglise keeles. Samuti valdab ta vähemal määral saksa keelt

Huvialad

Vabal ajal huvitub Sandor välispoliitikast, ajaloost ning tegeleb ka tervisespordiga. Sandor on olnud Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete ringi president ning tudengite välispoliitikat käsitleva raadiosaate „Ringjoon“ saatejuht ja toimetaja