https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/sandor/Sandor-Elias_400x600.jpg

Peamised tegevusvaldkonnad

Sandor spetsialiseerub vaidluste lahendamisele, riigihankeõigusele, konkurentsiõigusele ja riigiabile, haldusmenetlusele, ehitus- ja planeerimisõigusele, transpordile ja infrastruktuurile ning PPP-le

Töökogemus

2019 – … vandeadvokaat, advokaadibüroo TRINITI
2015-2019 advokaat, advokaadibüroo TRINITI
2011 jurist, advokaadibüroo TRINITI (end. Tamme Otsmann Ruus Vabamets)
2011 praktikant, advokaadibüroo TRINITI
2010 praktikant, Tartu maakohus

Sandor on kliente nõustanud muu hulgas järgmistes küsimustes

 • Mitmete klientide, sh ministeeriumite, omavalitsuste ja avaliku ning erasektori ettevõtjate jooksev nõustamine riigiabiga seonduvates küsimustes
 • Nõustamine ja esindamine Euroopa Komisjoni riigiabiloa menetlustes, sh COVID-19 kriisiga seotud riigiabimenetlustes
 • Eesti suurima toitlustusettevõtte esindamine riigihangetega seonduvates vaidlustes (2020-2021)
 • Lääne-Nigula valla edukas esindamine erateele sundvalduse seadmise vaidluses (2019-2021)
 • AS-i Paide Vesi edukas esindamine ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike sundvaldust ning ehitus- ja kasutuslube puudutavates kohtuvaidlustes (2019-2021)
 • Mitme kohalike omavalitsuste esindamine koolide ümberkorraldamist ja sulgemist puudutavates kohtuvaidlustes (2018-2021)
 • Arendaja esindamine Tallinna kesklinna detailplaneeringumenetluses (2018-2021)
 • Kliendi edukas esindamine jäätmevaldkonna konkurentsiõiguse, sh koondumisega seotud kohtuvaidlustes (2018-2021)
 • AS-i EXPRESS POST esindamine Konkurentsiameti menetlustes ja kohtuvaidlustes AS-i Eesti Post vastu seoses konkurentsiõiguse rikkumise küsimustega (2017-2021)
 • Riigi Kinnisvara AS-i esindamine pretsedentvaidluses riigihangete alapakkumuste lubatavuse küsimuses, sh Riigikohtus (2020)
 • Medicum Tervishoiuteenuste edukas esindamine Haigekassa eriarstiabiteenuse riigihanke vaidlustusmenetluses (2018-2020)
 • Rail Baltic Estonia edukas esindamine Ülemiste terminaliga seonduvates riigihankevaidlustes (2019)
 • Mitmete avaliku ja erasektori klientide nõustamine riigihangete läbiviimisel, neis osalemisel ja riigihankevaidlustes
 • Mitmete kohalike omavalitsuste ja eraklientide jooksev nõustamine ehitus- ja planeerimisõiguse küsimustes ning esindamine ehitus- ja planeerimisõiguse vaidlustes
 • Utilitase nõustamine finantsinvestori kaasamisel (2018) Loe edasi
 • Tartu linna nõustamine Tartu lennuühenduste parendamiseks konkursi läbiviimisel (2018) Loe edasi
 • Riigikantselei nõustamine Eesti lennuühenduste parendamise võimaluste osas (2017)

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2015. aastast
Sandor kuulub üliõpilaskorporatsiooni Rotalia ridadesse

Publikatsioonid

 • Elias, Sandor (2017). Riik kui tellija ehk avaliku teenindamise kohustus õhutranspordisektoris, Juridica, 3, 156-167
 • Elias, Sandor (2014). Ebaseadusliku riigiabi saaja usalduse kaitstavus riigiabi tagasinõudmise korral, Juridica, 6, 433-442

Haridus

Sandor omandas 2014. aasta kevadel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistrikraadi (cum laude)

Keeled

Sandori emakeel on eesti keel ning ta suhtleb vabalt ka inglise keeles. Samuti valdab ta vähemal määral saksa keelt

Huvialad

Vabal ajal huvitub Sandor välispoliitikast, ajaloost ning tegeleb ka tervisespordiga. Sandor on olnud Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete ringi president ning tudengite välispoliitikat käsitleva raadiosaate „Ringjoon“ saatejuht ja toimetaja