https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/sandor/Sandor-Elias_400x600.jpg

Peamised tegevusvaldkonnad
Sandor spetsialiseerub vaidluste lahendamisele, riigihankeõigusele, konkurentsiõigusele, transpordile ja infrastruktuurile ning PPP-le

Töökogemus
2015–… advokaat, advokaadibüroo TRINITI
2011 jurist, advokaadibüroo TRINITI (end. Tamme Otsmann Ruus Vabamets)
2011 praktikant, advokaadibüroo TRINITI
2010 praktikant, Tartu maakohus

Sandor on kliente nõustanud muu hulgas järgmistes küsimustes

  • Rail Balticu ühisettevõtte asutamise juriidiline analüüs (2012–2013)
  • Eesti Advokatuuri nõustamine põhimõttelises vaidluses Eesti Vabariigiga riigi õigusabi rahastamise küsimuses (2014–…)
  • Erakoolide nõustamine vaidluses Tallinna Linnavalitsusega erakoolide rahastamise üle
  • Mitmed erinevad riigihanke- ja muud haldusõiguslikud vaidlused

Liikmesus
Eesti Advokatuuri liige alates 2015. aastast
Sandor kuulub üliõpilaskorporatsiooni Rotalia ridadesse

Haridus
Sandor omandas 2014. aasta kevadel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistrikraadi (cum laude)

Keeled
Sandori emakeel on eesti keel ning ta suhtleb vabalt ka inglise keeles. Samuti valdab ta vähemal määral saksa keelt

Huvialad
Vabal ajal huvitub Sandor välispoliitikast, ajaloost ning tegeleb ka tervisespordiga. Sandor on olnud Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete ringi president ning tudengite välispoliitikat käsitleva raadiosaate „Ringjoon“ saatejuht ja toimetaja