https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/simosoolo/Simo-Soolo_crop_400x600.jpg

Peamised tegevusvaldkonnad

Simo spetsialiseerub vaidluste lahendamisele, seda nii kohtus, kui kohtuväliselt. Tema peamised tegevusvaldkonnad on lepinguõigus ja lepinguvälised võlasuhted, maksejõuetus, lisaks ka erinevad süüteomenetlused.

Töökogemus

Alates 2017 advokaat, advokaadibüroos TRINITI
2011 – 2016 jurist, AS LHV Pank
2010 – 2011 jurist, AS Swedbank
2009 – 2010 jurist/advokaat, advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius
2007 – 2009 jurist, advokaadibüroo Teder, Glikman ja Partnerid
2005 – 2007 jurist, Tartu notarite Edgar Grünberg ja Kairi Aarik büroos

Simo on omandanud laialdased kogemused muu hulgas läbi:

  • mitmesaja tsiviilkohtumenetluse (sh täite- ja pankrotimenetlused), esindades nii krediidiasutusi, juriidilisi isikuid, kui ka eraisikuid
  • nn maadevahetuse kriminaalasjas esindamise (2008-2011)
  • tegutsemise LHV Panga juristina, kus ta viie aasta jooksul vastutas kõikide kohtu- ja täitemenetluste eest ning korraldas nende lahendamise
  • esindamise vaidluses, kus Riigikohus muutis praktikat õigusabikulude väljamõistmisel

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2010. aastast
Tõsielu Spordisarja (TESS) liige alates 2013

Haridus

Simo omandas 2009. aasta kevadel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistrikraadi

Keeled

Simo emakeel on eesti keel ning ta suhtleb vabalt ka inglise keeles. Samuti valdab ta vähemal määral vene keelt

Huvialad

Vabal ajal tegeleb Simo aktiivselt peaaegu et kõigega, olgu see sport (jooksust-rattasõidust kuni jahilaskmiseni), kokkamine, aiatööd või koduõlle- ja siidri pruulimine.