https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/tanelkalaus/Tanel-Kalaus_1_400x600.jpg

Peamised tegevusvaldkonnad

Tanel on spetsialiseerunud peamiselt Eesti ja Euroopa Liidu konkurentsiõigusele ning Euroopa Liidu õigusele. Lisaks on ta tegelenud põhjalikult energeetika ja infrastruktuuri ning ravimite jae- ja hulgimüügi valdkondadega. Samuti on Tanelil laialdased kogemused seoses ühinguõiguse ning ühinemiste ja omandamistega

Töökogemus

2018-… partner ja vandeadvokaat, advokaadibüroo TRINITI
2015-2018 partner ja vandeadvokaat, Advokaadibüroo Jesse & Kalaus
2000–2015 vandeadvokaat, Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous
2003 kevad külalisadvokaat, Roschier, Attorneys Ltd.
1997–2000 jurist, AS Magnum Medical ja AS Magnum Grupp
1997 suvi referent, Välisministeeriumi konsulaarosakond

Läbi aastate on Tanel olnud juhtivas rollis mitmetes kogu regiooni hõlmavates mastaapsetes konkurentsiõigust puudutavates ühinemis- ja omandamisprotsessides, olnud keerukate koondumiste juures, juhtinud õiguslike auditite meeskondi ning osalenud mitmetes Eesti jaoks olulistes aktsiate esmastes avalikes pakkumistes (IPO)

Lisaks sellele on ta läbi viinud arvukalt konkurentsiõiguse, sealhulgas riigiabi ja Euroopa Liidu õiguse analüüse ning andnud erinevatele seaduseelnõudele hinnanguid. Tanel on esindanud kliente keerukates tsiviil-, haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlustes

Tanelit hindavad kõrgelt tunnustatud eksperdiks maailma juhtivad õigusturgude ülevaateid avaldavad väljaanded, nagu näiteks Chambers Europe ja Legal500. Tanel on esinenud mitmetel Eesti ja rahvusvahelistel seminaridel ning on olnud paljude rahvusvaheliste õigusalaste kogumike ja artiklite kaasautor

Liikmesus

Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liige alates 2015. aastast

Eesti Advokatuuri liige alates 2001. aastast

Publikatsioonid

  • Law Business Research Ltd poolt välja antavate kogumike (Merger Control, Vertical Agreements ja Dominance sarjast Getting the Deal Through) Eesti peatükkide kaasautor, 2012-2014
  • Sweet & Maxwell poolt välja antavate kogumike (Leniency Regimes), Eesti peatükkide kaasautor, 2012-2013
  • Kalaus, Tanel (2013). Corruption does not concern me. Or does it? Focus, 4, 8-9
  • Campbell, D. (toim). „International Banking. Law & Regulation“, Oceana; Oxford University Press, Eesti peatüki kaasautor, 2010-2014

Haridus

Cambridge’i Ülikool, magistrikraad (LL.M.), 2002

Tartu Ülikooli õigusteaduskond, cum laude, 2000

Keeled

Taneli emakeel on eesti keel ning ta valdab vabalt ka inglise keelt. Vene keelt valdab ta suhtlustasandil

Huvialad

Tanel mängib juba aastaid jalgpalli