https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/tanelkalaus/Tanel-Kalaus_1_400x600.jpg

Tanel Kalaus

Partner / Vandeadvokaat / Vaidlusvaldkonna juht

Peamised tegevusvaldkonnad

Tanel keskendub vaidluste lahendamisele, kuid tegeleb ka üldnõustamise ja tehingutega. Õigusvaldkondadest on Tanel spetsialiseerunud peamiselt Eesti ja Euroopa Liidu konkurentsiõigusele (sh riigiabi), aga ka ühinguõigusele. Lisaks tegeleb ta põhjalikult energeetika ja infrastruktuuri ning ravimite jae- ja hulgimüügi valdkondadega, samuti tagatisagendi teenuse pakkumisega

Töökogemus

2018-… partner ja vandeadvokaat, advokaadibüroo TRINITI
2015-2018 partner ja vandeadvokaat, Advokaadibüroo Jesse & Kalaus
2000–2015 vandeadvokaat, Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous
2003 kevad külalisadvokaat, Roschier, Attorneys Ltd.
1997–2000 jurist, AS Magnum Medical ja AS Magnum Grupp
1997 suvi referent, Välisministeeriumi konsulaarosakond

Läbi aastate on Tanel esindanud kliente paljudes keerukates ja erinevaid valdkondi puudutanud tsiviil-, haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlustes, seda nii kohtus kui kohtuväliselt

Tanel on üks Eesti parimaid konkurentsiõiguse advokaate, kes lisaks erinevatele vaidlustele ja tehingute nõustamisele on läbi viinud arvukalt Eesti ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse, sealhulgas riigiabi analüüse (sh suuremahulisi konkurentsiõiguse auditeid) ning osalenud erinevate seaduseelnõude väljatöötamises ja andnud neile hinnanguid

Samuti on Tanel nõustanud kliente mitmetes märgilise tähendusega ühinguõiguslikes vaidlustes, eelkõige seoses vähemusosanike õiguste ja kohustustega

 • Klientide esindamine mitmetes kahju hüvitamise või alusetu rikastumise vaidlustes seoses turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega (nii kahjustatud isiku kui turgu valitseva ettevõtja poolel), nt Elisa vs Elion ja Starman vs Elion
 • KredExi nõustamine erinevates riigiabi küsimustes, sh riigiabiteatiste koostamisel ja esitamisel Euroopa Komisjonile ning suhtluses Euroopa Komisjoniga
 • Tallinna Linna nõustamine erinevates riigiabi küsimustes, sh koroonapandeemiaga seonduvate abimeetmete osas riigiabiteatiste koostamisel ja esitamisel Euroopa Komisjonile
 • Eesti Rehviliidu nõustamine seoses teatud ettevõtjate boikoteerimisele suunatud konkurentsi kahjustavat kokkulepet puudutava kriminaalmenetlusega
 • Nordeconi ja tema töötaja kaitsmine seoses riigihanke käigus väidetavat konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimise katset puudutava
 • Prisma Peremarketi AS-i ja tema töötaja kaitsmine nii kohtuväliselt kui kohtus seoses nn viinakartelli kriminaalmenetlusega
 • Stora Enso esindamine seoses Stora Enso ja Sylvesteri keerulisele koondumisele Konkurentsiameti loa saamisega
 • Mitmete klientide nõustamine koondumise keelamise otsuste vaidlustamisel halduskohtus, sh Eesti esimeses sarnases menetluses
 • Osaühingu Krivest ja selle juhatuse liikmete esindamine mitmetes olulist ühinguõiguse praktika arengut kaasa toonud vaidlustes vähemusosanikuga
 • Riigile kuuluva äriühingu esindamine mahukas väidetavat ettevõtte üleminekut puudutavas kohtuvaidluses
 • Osalemine elektrituruseaduses sätestatud taastuvenergia toetuste skeemi sõnastamisel ja sellele Euroopa Komisjoni riigiabi loa saamisel, samas ka mitmete klientide nõustamine seoses vastavate toetuste taotlemisega ning suhtluses ja vaidemenetlustes Elering AS‑iga, kes toetuste eraldamist otsustab
 • Juhtiva rolli kandmine välise õigusnõustajana AS-i Tallinna Vesi ja AS Tallink Grupp aktsiate esmaste avalike enampakkumiste (IPO) ettevalmistamisel

Tanelit hindavad kõrgelt tunnustatud eksperdiks maailma juhtivad õigusturgude ülevaateid avaldavad väljaanded, nagu näiteks Chambers Europe ja Legal500. Tanel on esinenud mitmetel Eesti ja rahvusvahelistel seminaridel ning on olnud paljude rahvusvaheliste õigusalaste kogumike ja artiklite kaasautor

Liikmesus

Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liige alates 2015. aastast ja komisjoni esimees alates 2019. aastast

Eesti Advokatuuri liige alates 2001. aastast

Haridus

Cambridge’i Ülikool, magistrikraad (LL.M.), 2002

Tartu Ülikooli õigusteaduskond, cum laude, 2000

Keeled

Taneli emakeel on eesti keel ning ta valdab vabalt ka inglise keelt. Vene keelt valdab ta suhtlustasandil

Huvialad

Tanel mängib juba aastaid jalgpalli