Triniti
 
triniti-heategu
 

Soovime Teile rahulikku pühadeaega ning edukat uut aastat!

Sel aastal otsustasime jõulukaardile kuluva raha annetada Eesti Skautide Ühingule (ESÜ). TRINITI Facebooki lehel on üleval kampaania, mille eesmärgiks on toetada vähekindlustatud noorte osalemist skautluses 1 000 euroga.

 
 
skaut-ja-triniti

Tule Advokaadibüroo TRINITI sõbraks Facebookis või siis toeta skaute otse:

Eesti Skautide Ühing MTÜ
EE581010022049447003

ESÜ kuulub tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja

 
 
skaut_triniti

Eesti Skautide Ühing 1200 liikmega on Eesti üks suurimaid noorteorganisatsioone, mille eesmärk on läbi põneva tegevuse anda noortele võimalus enesearenguks ja toetada nende sirgumist aktiivseteks kogukonna liikmeteks. Skautlik tegevus põhineb õppimisel läbi tegevuse, kaasab noored otsuste tegemisse ning õpetab teistega arvestama ja vastutust võtma. 

ESÜ tegevustes osalevad väga erineva majandusliku toimetulekuga perekondadest pärit lapsed ja noored. Korraldatavate ürituste kulud kaetakse valdavalt organisatsiooni ning toetajate poolt.

 
 

TRINTI koostöö Eesti skautidega ei seisne üksnes selles kampaanias. Oma traditsioonilisel talgupäeval ehitasime sel aastal skautide Tagametsa laagrialale uue silla ja tegime muid heakorratöid. Skautide korraldataval Erna matkal on meie matkaklubi arendanud oma meeskondlikke oskusi juba kolm aastat järjest. Ka järgmised tegevused on juba plaanitud.

 
 
Rohkem infot
www.triniti.ee