Proact omandas Elion Ettevõtetelt IT infrastruktuuri käitise

Triniti

Nõustasime Nasdaq OMX Stockholm börsil noteeritud Proact IT Group AB Eesti tütarühingut Proact Estonia AS-i seoses tema poolt Elioni Ettevõtted AS-ilt IT infrastruktuuri käitise omandamisega. Käitis tegeleb Oracle, Hitachi, Symantec, Quantum äriliinidega ning tehinguga omandas Proact antud äriliinide osas sõlmitud lepingud, vara ning Proacti tulid üle äriliinis töötanud töötajad. Käitise eelmise aasta käive oli ca 1,7 miljonit eurot.
Büroo nõustamismeeskonda juhtis Ergo Blumfeldt ning meie üleandeks oli eelkõige käitise müügilepingu läbirääkimine koostamisest kuni allkirjastamiseni ning kliendi nõustamist käitise auditiga seonduvates küsimustes.