START: andmekaitse tegevuste TOP 10

Triniti

Täna kehtib Eesti isikuandmete kaitse seadus, mis on 14 lehekülge pikk ning sisaldab andmete töötlemise nõudeid ja eeskirju.

Meedias on juba saanud tähelepanu asjaolu, et 2018 maist alates on täitmiseks kohustuslik uus Euroopa Liidu liikmesriikidele ühtne ligi 100-lehekülje pikkune üldine andmekaitsemäärus. EL määruse kui õigusakti liigi eripäraks on, et seda ei võeta enam siseriikliku seaduse või määrusega eraldi üle ning see kehtibki sellisena nagu Euroopa Parlament selle vastu võttis.

Isikuandmed ei ole seni olnud see osa ärist, millega ettevõtete juhid enda pead koormaks. See muutub just nüüd!

Määruse eesmärgiks on kaasajastada ning ühtlustada isikuandmete käsitamise nõuded kõigis 28-s (peagi 27-s) liikmesriigis. Ettevõtetele toob see kaasa mitmeid muutusi. Erinevate hinnangute kohaselt peavad vähemalt äriprotsesse ja ehk isegi ärimudelit muutma kuni 80% Euroopa ettevõtetest.

Käesolevaga alustame TRINITI andmekaitsemääruse jõustumise eelset blogisarja, milles igal nädalal ilmub üks selgitus ja juhis, kuidas ja mida peaks iga ettevõte juba täna asuma planeerima.

isikuandmed

Meie hinnangul väärivad TOP10 kohta järgmised teemad:

1. Mis on isikuandmed? Andmete definitsioon täieneb oluliselt sisaldades tulevikus ka selliseid andmeid nagu küpsiseid ja IP-aadressid. Sellest kirjutab meie advokaat Maarja Pild.

2. Määruse kohaldumisala ja andmete edastmine väljaspoole Euroopa Liitu. Nimelt, tegemist on õigusaktiga, mis ei tunne riigipiire, s.h. Euroopa Liidu omasid. Selgituse autoriks on vandeadvokaat Karmen Turk.

3. Seaduslik alus. Selgitame, millistele tingimustele peab vastama tulevikus nõusolek selleks, et see kehtiks. Sellest kirjutab vandeadvokaat Klen Laus.

4. Uudsed andmekaitse põhimõtted. Vastuse saab küsimus, mida need põhimõtted tähendavad ja ettevõttele kaasa toovad. Kirjutab vandeadvokaat Karmen Turk.

5. Uued õigused. Vaatleme, millised uued nõudeõigused tekivad igal andmesubjektil ning mis on ettevõtete vastavad kohustused. Autoriks saab olema advokaat Maarja Pild.

6. Andmetöötlusekesksetest ettevõttetest ja profileerimisest. Anname juhised, kuidas peaksid käituma ettevõtted, kes tegutsevad suurandmete või profileerimisega. Selgituse koostab advokaat Maarja Pild.

7. Andmekaitseametniku määramise kohustus. Toome välja, mis ühingud on kohustatud ametnikku määrama ja mis on ametniku peamised kohustused. Autoriks advokaat Maarja Pild.

8. Käitumine isikuandmetega seotud rikkumise korral. Selgitame, millised on töötleja kohustused, kui on toimunud andmeteleke või kadu. Selgitab vandeadvokaat Klen Laus.

9. Andmekaitse ja vastutus. Vastuse saab küsimus, kas tõesti ulatub rahatrahv iga määruse nõude rikkumise eest 4%-ni ettevõtte globaalsest käibest ja sellest, mida tähendab Eesti jaoks tehtud erand seoses trahvimääradega. Vastuse küsimusele annab advokaat Maarja Pild.

10. Mis on vältimatult vajalikrubriik ehk nimetame need muudatused, mida TRINITI soovitab klientidel juba täna teha. Autoriks saab olema vandeadvokaat Karmen Turk.

Head lugemist ja 2018. aastaks valmistumist!

Kui Sul tekib küsimusi, võta meiega julgesti ühendust, sest esmane konsultatsioon on TRINITI büroos alati tasuta!

 Tutvu meie uudse tööriistaga TiNT ja uuri lähemalt!

Kommenteerimine on suletud.