GDPR

Isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation, GDPR) (EL) 2016/679 kohustab ettevõtteid vaatama läbi oma isikuandmete kaitse põhimõtted ja täiendama olemasolevaid dokumente isikuandmete kaitse eeskirjade ja registritega.

TRINITI meeskond on pühendunud sellele, et aidata teie ettevõttel edukalt läbida kõik peamised sammud, mis on vajalikud, et tagada ettevõtte tegevuse vastavus GDPR nõuetele ning samuti edaspidise abi osutamiseks. Oma GDPR-iga seotud teenuste välja töötamisel on TRINITI teinud koostööd IT-ekspertidega, et vältida meie klientide vastavuse saavutamise protsessis mistahes arusaamatusi ja ebaselgust.

Kui vajate abi GDPR-iga vastavuse saavutamise protsessis või lihtsalt eraelu puutumatust käsitlevate tingimuste läbivaatamisel, siis saad asjakohase abi TRINITIst.

TRINITI pakub järgmisi teenuseid:

  • hetkeolukorra õiguslik hinnang (audit) ja õigusliku tegevuskava koostamine üldmäärusega vastavuse tagamiseks;
  • üldmääruses sätestatud protseduuride ja dokumentide ettevalmistamine;
  • andmekaitse mõjuhinnangu teostamine;
  • üldmääruses nõutud registrite koostamine, nt. töötlemise register ja intsidentide register;
  • õigusdokumentide koostamine: privaatsuspoliitika, isikuandmete kaitsega seotud asutusesisene poliitika, veebiettevõtte jaoks vajalikud dokumendid;
  • esindamine isikuandmeid puudutavates vaidlustes;
  • personalikoolitus isikuandmete kaitse küsimustes.

TRINITI on pikka aega nõustanud Eesti, Läti, Leedu ja välisettevõtteid kõigis andmekaitse ja eraelu puutumatuse küsimustes, sealhulgas töötajate isikuandmete kaitsele esitatavad nõuded. Oleme läbi viinud enam kui 100 üldmäärust selgitavat koolitust. Meie kliendid on tegevad erinevates valdkondades, sealhulgas finants, haridus, kindlustus, tervishoid, toitlustus, majutus, telekommunikatsioon, online kaubandus ja ka jaekaubandus.

Andmekaitsemääruse jõustumiseelsete tegevuste TOP 10 blogipostitused leiab siit.

TRINITI advokaadid on osalenud EL andmekaitsepoliitika kujundamisel: advokaat Karmen Turk on Euroopa Nõukogu piiriülese internetiliikluse ja internetivabaduste komitee ekspert; Maarja Pild on Tartu Ülikooli IT õiguse magistriprogrammi privaatsuse ja andmekaitse lektor.

Võta ühendust meie meeskonnaga