Energiaõigus

TRINITI pakub kõigis Baltimaades oma õigusabi energia- ja keskkonnaõiguse vallas, sealhulgas järgmistel aladel:

 • Energiavaldkonna õigusraamistik ja valitsussuhted
 • Elektri-, nafta- ja gaasimüük
 • Tarbimislepingud
 • Elektri ja gaasi jaotusvõrgud
 • Kaugküte
 • Tava- ja tuumaenergia
 • Taastuvenergia sektorid (vee-, tuule- ja päikeseenergia, biomass ning biokütused)
 • Energiavaldkonna õigusvaidlused
 • Veevarustus ja heitvesi
 • Jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlus

TRINITI pühendumine ja suurepärased teadmised energiaõiguse vallas on võimaldanud meil pakkuda õigusteenust juhtivatele energiafirmadele:

 • Nõustasime Baltimaade juhtivat energiaettevõtet Latvenergo seoses Eesti, Läti ja Leedu õiguslike ning regulatiivsete nõuetega elektritootjatele
 • Nõustasime energiamüügiettevõtet Elektrum seoses Eesti ja Leedu elektriturule sisenemisega
 • Nõustasime energiaettevõtet ettevõtet Vattenfall Europe Resource Management seoses Baltimaade taastuvenergeetika õigusraamistikuga, turuvõimalustega ja biomassi tootjatega sõlmitavate lepingutega
 • Nõustasime ettevõtet Energie Baden-Württemberg seoses Baltimaade energeetikavaldkonna õigusraamistikuga, läbirääkimistel Leedu valitsusega ja valitsussuhetes Ignalina III tuumaelektrijaama projektiga
 • Toetasime Euroopa juhtivat energeetikaettevõtet Danpower Leedu energeetikaettevõtete, soojuselektrijaamade, elektrijaamade ja muude varade omandamisega Baltimaades
 • Korraldasime gaasimüüja Verbundnetzgas poolset osaluse omandamist kaugkütteettevõttes ja sellele järgnevat müüki

Võta ühendust meie meeskonnaga