Riigihankeõigus

TRINITI advokaadibüroodes tegutsevad kogemustega õiguseksperdid, kes on spetsialiseerunud riigihankeõigusele.

Nõustame regulaarselt kliente järgmistes valdkondades:

 • Hankemenetluste ja -dokumentide ettevalmistamine
 • Pakkumuste ja pakkumuste kutsete koostamine
 • Hankemenetluste läbiviimine
 • Klientide esindamine hankemenetlustega seonduvates vaidlustes

Meie riigihangete valdkonnas nõustatud kogemuste hulka kuuluvad:

 • Mitmete avaliku ja erasektori klientide nõustamine riigihangete läbiviimisel, neis osalemisel ja riigihankevaidlustes;
 • Eesti suurima toitlustusettevõtte esindamine riigihangetega seonduvates vaidlustes (2020-2021);
 • Riigi Kinnisvara AS-i esindamine pretsedentvaidluses riigihangete alapakkumuste lubatavuse küsimuses, sh Riigikohtus (2020);
 • Fertilitase ja Medicum Tervishoiuteenuste edukas esindamine Haigekassa eriarstiabiteenuse riigihangete vaidlustusmenetluses (2018-2020);
 • Rail Baltic Estonia edukas esindamine Ülemiste terminaliga seonduvates riigihankevaidlustes (2019);
 • Erinevate kaitsetööstusettevõtete (Sig Sauer, C.P.E Production, Bristol Trust jt) esindamine keerukates kaitsevaldkonna hangetes, sh vaidlustes (2018-2021);
 • Regional Jet OÜ (Nordica) esindamine Kuressaare lennuliini puudutavates riigihankevaidlustes (2019-2020);
 • Taristu-, ehitus- ja projekteerimisvaldkonna erinevate klientide esindamine valdkondlike riigihangete vaidlustes.

Meie asjatundjatel on laialdased teadmised ja pikaajaline kogemus nii avalikku sektorit nõustades hankemenetluste organiseerimisel kui ka erasektorit esindades hangetest osavõtmisel. See võimaldab meil mõista kõikide asjaosaliste õiguslikke huve ja soovitada klientidele parimaid lahendusi.

Oleme veendunud, et korrektselt vormistatud hankedokumendid ja oskuslikult koostatud pakkumus kindlustavad meie klientidele hankemenetluses parima tulemuse ja edu. Hilisemate kulukate vaidluste vältimiseks soovitame konsulteerida meie hankespetsialistidega juba ennetavalt, et pöörata kõrgendatud tähelepanu dokumentide laitmatule ettevalmistamisele.

Riigihangete vaidluste edukaks lahendamiseks suudab TRINITI meeskond pakkuda laialdasi teadmisi ja kogemusi nii vaidlustusmenetluses kui ka kohtus.

Võta ühendust meie meeskonnaga