Intellektuaalne omand & IT-õigus

TRINITI pakub tipptasemel üle-Baltilist õigusteenust intellektuaalse omandi ning infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkondades.

Meie eesmärk on pakkuda uuenduslikke õiguslikke lahendusi, et võimaldada klientidel viia ellu ka kõige uudsemad ja ebatavalisemad äriideed.

Tegevusvaldkonnad:

  • Autoriõigus
  • Kaasnevad õigused, näiteks televisiooniteenuse pakkuja õiguste kaitse
  • Tööstusomand (sh kaubamärgid, tööstusdisainilahendused, patendid)
  • Ärisaladus ning infoturve
  • Domeeninimed ja muud sarnased õigused (nt kübermärgid)
  • Intellektuaalomandi strateegia koostamine ja jõustamine
  • Infotehnoloogia valdkond alates isikuandmete kaitsest kuni interneti reguleerimiseni

Meie advokaatidel on kogemusi nii traditsiooniliste loomeettevõtete kui ka tehnoloogiakesksete idufirmade nõustamisel. Mõistame hästi, et ettevõtete alustamisel või toodete turule toomisel intellektuaalomandiga kokkupuutes oleval ärimaastikul on oluline ettevõtjale kindlust ja tuge pakkuda.

  • Eesti Autorite Ühing versus Viasat: esindasime edukalt Viasat AS-i üleeuroopalise tähendusega pretsedentvaidluses selle üle, kas satelliitteenuse pakkuja on kohustatud saama autoritelt enda tegevuseks loa ning maksma selle eest tasu
  • Oleme esindanud Eesti Esitajate Liitu alates vaidlustest kinnistada spordiklubide kohustus tasuda esituste esitamise eest kuni läbirääkimiste pidamiseni turuosalistega

Legal 500 2010: büroo on väga pädev „keeruliste ja ebaharilike juhtumite lahendamisel.”

Võta ühendust meie meeskonnaga