Konkurentsiõigus & riigiabi

TRINITI nõustab kliente konkurentsiõiguse küsimustes, sh järgmistes valdkondades:

 • Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine ja keelatud kokkulepped
 • Eriõigused ja kontsessioonid
 • Riigiabi
 • Reguleeritud turud
 • Kõlvatu konkurents, sh eksitav, halvustav ja kõlvatu reklaam
 • Koondumiste kontroll
 • Konkurentsiõiguse kohtuvaidlused

TRINITI konkurentsiõiguse spetsialistid on nõustanud kliente mh järgmistes kaasustes:

 • Erinevate era- ja avaliku sektori klientide nõustamine taastuvenergeetika riigiabiküsimusi puudutavates vaidlustes;
 • Mitmete ministeeriumite, kohalike omavalitsuste ja riigiettevõtete nõustamine konkurentsiõiguse, sh riigiabi teemadel;
 • Rahandusministeeriumile riigivaraseadusega seonduvate riigiabi küsimuste analüüsi koostamine;
 • Klientide esindamine Euroopa Komisjoni riigiabiloa või riigiabi kaebuse menetlustes, sh COVID-19 riigiabi ajutise raamistiku teemal;
 • Klientide esindamine Eesti ja Euroopa Kohtute riigiabiteemalistes vaidlustes;
 • Eesti lennuettevõtete Nordica ja Transpordi Varahaldus esindamine konkurentsiõiguse, sh riigiabi teemadel;
 • Tartu linna nõustamine lennuühenduse tagamiseks riigiabi andmisel;
 • Riigikantselei nõustamine lennuühenduste parendamisel riigiabi kontekstis õiguspäraste lahenduste leidmisel;
 • Klientide esindamine mitmetes turgu valitsevat seisundit puudutavates kahju hüvitamise või alusetu rikastumise vaidlustes;
 • AS-i EXPRESS POST esindamine erinevates konkurentsiõiguslikes vaidlustes AS-iga Eesti Post;
 • Kliendi edukas esindamine jäätmevaldkonna konkurentsiõiguse, sh koondumisega seotud kohtuvaidlustes (2018-2021);
 • Klientide esindamine ja nõustamine seoses väidetavat konkurentsi kahjustavat kokkulepet puudutavate kriminaalmenetlustega;
 • Suuremahuliste konkurentsiõiguse auditite ja põhjalike konkurentsireeglite järgimise programmide koostamine erinevatele klientidele;
 • Mitmete klientide nõustamine koondumise alastes vaidlustes halduskohtus, sh Eesti esimeses sarnases menetluses;
 • Klientide nõustamine ja esindamine mitmetes märgilistes koondumise kontrolli menetlustes.

TRINITI aktiivne ühinemiste ja omandamiste alane tegevus tagab, et ühinemiste kontrolli nõustamine on meie konkurentsiõiguse praksise tugev külg. TRINITIl on oskusteave nii konkurentsiõigust puudutavate kohtuvaidluste kui ka tehingunõustamise vallas, samuti pikaaegne kogemus suurte infrastruktuuriklientide nõustamisel (Chambers & Partners).

TRINITI spetsialistid on kirjutanud artikli kogumikus „The International Comparative Legal Guide to: Merger Control 2014“, mis ilmus 2014. a väljaandes The International Comparative Legal Guide to: Merger Control, väljaandja Global Legal Group Ltd., London.

Võta ühendust meie meeskonnaga