Transport & taristu

TRINITI on transpordi- ja taristuvaldkonna õigusküsimuste lahendamisel üks juhtivatest advokaadibüroodest Baltikumis. Nõustame regulaarselt nii riiklikke kui rahvusvahelisi suurprojekte, samuti erakapitalil põhinevaid investeeringuid transpordisektorisse ja infrastruktuuri objektide rajamisse.

Oleme nõustanud kliente mitmetes olulistes transpordi- ja taristualastes projektides:

 • Rail Baltica ühisettevõtte loomisele eelnenud valdkonnaülese uuringu (Rail Baltic Joint Venture Study) läbiviimine,
 • Rahvusvahelise konsortsiumi juhtimine, mis nõustas Euroopa Komisjoni (DG-MOVE) Põhjameri–Balti meri TEN-T põhikoridori uuringus,
 • Eesti Vee-ettevõtete Liidu nõustamine uuringus „Jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamine”,
 • Rail Baltica rajamiseks kolme Balti riigi poolt asutatud ühisettevõtte RB Rail AS asutamisläbirääkimiste nõustamine,
 • Deutsche Bahn International, Euroopa suurima raudteeoperaatori ja taristuomaniku ning maailma suuruselt teise transpordiettevõtte, nõustamine,
 • Eesti Raudtee esindamine taristutariifide vaidluses Elektriraudteega,
 • Rail Baltica Eesti osa riskianalüüsi teostamine,
 • Juhtiva rahvusvahelise teede-ehitusettevõtte Strabag nõustamine seoses lepingute ja teiste õigusküsimustega,
 • Euroopa Komisjoni (DG-MOVE) nõustamine Rail Baltica ärivõrgustiku loomisel ja RB ärivõimaluste uuringus,
 • Riia rahvusvahelise lennujaama arendamiseks vajalikule õigusraamistikule hinnangu andmine,
 • Leedu riikliku raudtee-ettevõtte AB Lietuvos Geleźinkeliai nõustamine seoses kavandatava restruktueerimisega.

The Legal 500 märgib, et TRINITI koostas valitsustevahelisele Rail Baltica töörühmale põhjaliku uuringuaruande, et aidata kaasa suurprojekti elluviimisele, mille raames rajatakse rohkem kui 700 kilomeetrit uut raudteed Tallinnast Leedu-Poola piirini.

Võta ühendust meie meeskonnaga