Uudised & artiklid

Isejuhtivate sõidukite õigusanalüüs tõstatab robootikaseaduse loomise vajaduse

Riigikantselei korraldas aprillis riigihanke isejuhtivate sõidukite õigusanalüüsi analüüsi läbiviimiseks. Edukaks kuulutati Triniti Advokaadibüroo pakkumine. Meie advokaatide Karmen Turk, Maarja Pild ja Ergo Blumfeldti töö tulemusena selgus, et tehnoloogilisi arenguid silmas pidades on mõistlik tervikseadusena välja töötada tehisintellekti seadustav robootikaseadus,  mitte reguleerida kitsalt vaid isejuhtivaid sõidukeid. Vastupidine tähendaks iga uue tehnoloogia sünniga ka detailselt uut regulatsiooni. Loe edasi

Praktikant Martin Järve – võimas ja kasulik kogemus!

Pärast viit nädalat advokaadibüroos TRINITI, seisan silmitsi ühe praktika raskeima ülesandega – kokkuvõte. Ma ei väida, et praktikal oleks kergeid ülesandeid antud, kaugel sellest, kuid tundub pea et võimatu kõik see positiivne kogemus üheks väikseks tekstijupiks ümber töödelda. Keskendun selles kokkuvõttes peamiselt kolmele aspektile: suhtumine, usaldus ja “midagi ekstra”. Loe edasi

Riik kui tellija ehk avaliku teenindamise kohustus õhutranspordisektoris

Lennuettevõtjate tegevus, mis seisneb transporditeenuste osutamises reisijatele ja/või ettevõtjatele, kujutab endast majandustegevust. Üldist majandushuvi pakkuvate lennuliinide teenindamine ei pruugi aga olla äriliselt jätkusuutlik. Avaliku teenindamise kohustus lennunduses on erand üldisest Euroopa Liidu käsitlusest, et liidu siseselt eksisteerib liberaliseeritud ja vaba lennundusturg. Avaliku teenindamise kohustuse eesmärk ongi fikseeritud tingimustel tagada eraldatud piirkondadesse juurdepääs õhutranspordiga. Loe edasi

Valmis uus juhendmaterjal „Legal Guide to Business in the Baltics 2017“

TRINITI Eesti, TRINITI Läti ja TRINITI Leedu koostöös on valminud uus kokkuvõtlik juhendmaterjal Balti riikides ettevõtlusega tegelemise õiguslikest aspektidest – Legal Guide to Business in the Baltics 2017. Juhend sisaldab ülevaadet iga Balti riigi õigussüsteemist, investeerimiskeskkonnast, äri-, lepingu-, töö- ning asjaõigusest, ühinemiste ja omandamiste reeglistikust, maksustamisest, intellektuaalsest omandist ning välisriigi kohtulahendite täitmise korrast. Juhendmaterjal lõpus Loe edasi

#TRINITIERNA meeskonnatöö väljakutse!

Hea klient ja koostööpartner! Meie matkaklubi on juba neljandat aastat läbimas meeskonnatöö harjutust, mis toob sära silma ning viib varbad villi. Nüüd tahame oma saladust teiega jagada. Kutsume Sind osalema ainulaadsel meeskonnatöökoolitusel, mille tulemusena tõuseb teie motivatsioon, näete oma töökaaslasi täiesti uutes olukordades ning avastate nende seni saladuses hoitud võimed. Esitame Sulle väljakutse – paku Loe edasi

Panustame teist aastat järjest konverentsi Interneti Päev toimumisse!

Toetame koos Eesti Interneti SA, Hariduse Infotehnoloogia SA jt Eesti suurimat interneti käekäigu üle arutlevat konverentsi. Konverentsi panid kokku ja programmi koostasid Eesti Interneti SA juhtimisel mitu kuud kestva protsessi jooksul meie advokaat Karmen Turk, Linnar Viik, Henrik Roonemaa, Peeter Marvet, Märt Põder, Klaid Mägi, Heiki Sibul ja Maarja Kirtsi Lisaks võtab Karmen sõna ka Loe edasi