Uudised & artiklid

TRINITI otsib tulevikutegijat – praktikakonkurss avatud!

Hea õigusteaduskonna tudeng! Kutsume Sind harjutama tööotsimist ning võitma TRINITI 2018. aasta PRAKTIKAKONKURSSI   Praktika käigus: … jälgib olulise õigusvaidluse lahendamist sh kliendi esindamist kohtus … näeb ülevõtmis-, ühinemis- või restruktureerimistehingu õiguslikku teostust … osaleb TRINITI võtmealade juriidilises nõustamises Praktikant koostab mh lepingu, kohtudokumendi ja õigusliku hinnangu. Loe edasi

TRINITI esindas kohtus edukalt eraisikust klienti vaidluses Elektrileviga

Riigikohus keeldus menetlusse võtmast Elektrilevi kassatsioonkaebust otsusele, millega mõisteti Elektrilevilt eraisiku kasuks välja ca 200 000 euro suurune kahjuhüvitis koos viivistega. Eraisikust klient pöördus Elektrilevi vastu kohtusse ja nõudis kahju hüvitamist seoses tulekahjuga, mis sai alguse Elektrilevile kuuluvatest elektriliinidest. Tuule mõjul murdunud puu kukkus elektriliinidele, liinide kokkulöömisest lendunud säde süütas hooned jm vara ning need Loe edasi

Äripäeva kohtuvaidlusest Eerik Niiles Krossiga. Juriidiliselt.

KROSS VS ÄRIPÄEV? Riigikohus tegi 5. veebruaril määruse, millega ei menetlenud meie hinnangul viimaste aastate Eesti kõige olulisemat meediavaidlust. See on kurb. Olenemata sisulisest lahendist, mida Riigikohus oleks võinud asja menetledes teha. Kurb seetõttu, et varjatule saab valgust heita vaid ajakirjaniku küsimine või kahtlemine. Küsimine ja kahtlemine ühiskondlikus plaanis, on paljuski just ajakirjanduse õlul ja tema roll. Seega on kurb autorist ajakirjaniku Loe edasi

Valmis uuring „Jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamine“

Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) tellimusel aastatel 2016-2017 läbiviidud uuringu raames analüüsiti Eesti ühisveevärgi taristu ja vee-ettevõtjate olemasolevat olukorda, välisriikide kogemust ning töötati välja Eesti jaoks optimaalseimad vee-ettevõtlusmudelid, arvestades, et EL ja riiklikul tasemel veemajanduse sektorile enam investeeringutoetusi ei anta. Loe edasi

Esindasime kohtus edukalt Eesti Päevalehte vaidluses Indrek Pertelsoni vastu

Riigikohus Pertelsoni kaebust arutusele ei võtnud. Seega jõustus Tallinna Ringkonnakohtu otsus, millega jäeti Pertelsoni hagi rahuldamata. Pertelson pöördus Ekspress Meedia vastu kohtusse, kuna tema hinnangul avaldasid Delfi ja Eesti Päevaleht tema au teotavaid ja tegelikkusele mittevastavaid andmeid ning taotles nende andmete ümberlükkamist ja mittevaralise kahju hüvitamist. Loe edasi

TRINITI nõustas Tartu linna lennuühenduse parandamisel

Tartu linn ning Soome rahvuslik lennufirma Finnair sõlmisid lepingu, millega linn toetab lennuettevõtjat Tartu lennuühenduse parendamisel. Lepingu raames muudab Finnair oma lennugraafiku „varahommikusesse lainesse“, mille tulemusena saab Tartu – Helsingi liin reisija jaoks oluliselt atraktiivsemaks ka jätkulendude jaoks. Loe edasi