Uudised & artiklid

Balti riikide liidrid peavad haarama Rail Balticu ohjadest

Rail Balticust olulisemat ja suuremat projekti nii eelarve kui mõju poolest Balti riikides tehtud ei ole. Rail Balticu juhtimisprobleemi peavad lahendama Eesti, Läti ja Leedu riikide juhid, kellel on vaja haarata projekti ohjad. TRINITI partner Tõnis Tamme kommentaare Rail Balticu edenemise kohta saad lugeda Äripäeva artiklist ja kuulata Äripäeva raadio hommikuprogrammist: https://www.aripaev.ee/…/rail-balticu-juhtimiskriis-takista… Loe edasi

Rail Balticu juhtimiskriis takistab arengut

Äripäeva raadio hommikuprogrammis rääkis Priit Pokk vandeadvokaadi Tõnis Tammega sellest, mida peaks tegema Rail Balticu juhtimises teisiti, et projekt saaks jätkuda ja ei takerduks probleemidesse. Loe edasi

TRINITI nõustas Max 123 AS ja Võrguvara OÜ ühinemist

TRINITI advokaadid nõustasid Max 123 AS ja Võrguvara OÜ ühinemistehingut. Ühinemise eesmärgiks oli luua suurim eestimaine IT-infra ettevõte Eesti äriklientide ja avaliku sektori teenindamiseks. Fookus on äriklientidele läbimõeldud ja turvaliste IT-infra lahenduste loomisel, lähtudes mõlema ettevõtte parimatest praktikatest. Teenuste ja toodete portfellide ühendamisest sündiv sünergia lubab edaspidi teenindada kõiki Eesti era- ja avaliku sektori ettevõtteid, Loe edasi

TRINITI nõustas Kärla Põllumajandusühistu omandamist

Nõustasime Kärla Põllumajandusühistu pikaaegset juhti Ülar Tänakut ja talle kuuluvat Ültän OÜ-d Kärla Põllumajandusühistu ja sellega seotud ühingute Saare Farmer OÜ ja Eikla Agro OÜ enamusosaluse omandamisel. Müüjaks oli juba mõnda aega müügisoovi näidanud AS-lt Trigon Dairy Farming Estonia, kes omandas ühistu 2006. aastal. Tegemist on järjekordse eduka tehinguga TRINITI põllumajanduse töögrupile, kes on nõustanud Loe edasi

Eesti suurim kahjuhüvitis ühe foto õigusvastase kasutamise eest – üle 10 000 euro

Harju maakohus mõistis fotograaf Jill Greenbergi autoriõiguse rikkumise eest Keskerakonnalt välja 2800 eurot ja Kesknädalat väljaandvalt MTÜ-lt Vaba Ajakirjandus 9800 eurot. Vaidlus puudutas ühe USA kuulsaima portreefotograafi Jill Greenbergi nõudeid seoses autoriõiguste rikkumisega. Nimelt kasutasid nii Eesti Keskerakond kui Kesknädal Jill Greenbergi loomingut oma vaadete propageerimiseks. Kesknädal avaldas Jill Greenbergi tehtud foto lubamatult oma veebilehes Loe edasi

Esindasime edukalt klienti juhatuse liikme vastutust puudutavas vaidluses

​​​TRINITI esindas võidukalt äriühingu endist juhatuse liiget vaidluses äriühingu võlausaldajaga, kes soovis juhatuse liikmed panna vastutama äriühingu võlgnevuste eest. Võlausaldajast hageja esitas hagi äriühingu endiste juhatuse liikmete vastu kahjuhüvitise ja viivise välja mõistmiseks ning hagi tagamise taotluse. Maakohus tagas hagi ning koormas kostjate kinnistud kohtulike hüpoteekidega. Kostjad esitasid määruskaebused, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Kostjad vaidlustasid Loe edasi

Äripäev sai olulise võidu hagi tagamise raames vohama hakanud ajakirjandusvabaduse piiramise vallas

Eerik-Niiles Krossi esitas Äripäeva vastu hagi seoses 14.07.2014 ilmunud artiklis „Korruptsioonivastane Kross abistas skeemipunujaid“ avaldatud teatud avaldustega. Lisaks hagile, esitas Kross ka hagi tagamise taotluse, mille Harju Maakohus rahuldas ning mille tulemusena ei võinuks Äripäev kuni põhivaidluse lõpuni taasavaldada vaidlusaluseid lauseid. Äripäev vaidlustas hagi tagamise määruse ning Tallinna Ringkonnakohus leidis, et hageja taotletud ja maakohtu Loe edasi

Esindasime edukalt KOKO arhitektid OÜ-d vaidluses Zelluloosi Kinnisvara OÜ-ga

TRINITI advokaat Klen Laus esindas KOKO arhitektid OÜ-d edukalt vaidluses Rein Kilkiga seotud Zelluloosi Kinnisvara OÜ-ga seoses Zelluloosi kvartali projekteerimisega. Nii Harju Maakohus kui ka Tallinna Ringkonnakohus jätsid ma otsustega Zelluloosi Kinnisvara OÜ esitatud nõuded rahuldamata ning rahuldasid KOKO arhitektid OÜ esitatud vastunõuded lepingust tuleneva tasu ja viiviste maksmiseks. Samuti jäeti menetluskulud Zelluloosi Kinnisvara OÜ kanda Loe edasi