Gaasihinnavaidluses jõuti kompromissile

Triniti

Tallinna Halduskohus kinnitas 9. veebruaril 2009 Omanike Keskliidu initsiatiivil kompromissi Konkurentsiameti, AS Eesti Gaas ja kodutarbija vahel. Omanike Keskliidu ja kodutarbija huve esindanud vandeadvokaat Villu Otsmanni sõnul on alati hea meel, kui õnnestub vaidlevad osapooled viia kompromissile ja koostööle.

„Infosulg ja vastasseis asendusid vaidluse jooksul avatud suhtlemise ja usaldusega. Samas tuleb aga selgelt tunnistada, et Konkurentsiseadus võib küll normi tasandil kaitsta tarbijat võimaliku Gazprom valitseva mõju kuritarvituse eest, kuid sellise seaduse kaitse maksmapanek ei pruugi olla reaalne ja selle nõudmine võib osutuda ebaotstarbekaks,“ kommenteeris Otsmann saavutatud kompromissi.

„Loodame, et kokkulepitud koostöö viib selleni, et teavitustöö ja teiste Euroopa Liidu energiaturu regulaatorite kaasabil õnnestub maagaasiga seonduvad küsimused lahendada senisest paremini,“ märkis Otsmann. „Seniks said tarbijaid selge juhise arvestada tõigaga, et tegelikkuses on maagaasi sisseostukulu – s.o. ca 88% maagaasi hinnast – Konkurentsiameti järelevalve alt väljas. Kodutarbija kaebus tugines sellele, et maagaasi piirhinna kooskõlastamine Konkurentsiameti poolt on läbipaistmatu ja selles osas on keeldutud koostööst Omanike Keskliiduga; hinnas sisalduva maagaasi ostukulu vajalikkus ja selle seostatuse põhjendatus kütteõli hindadega on hindamata; järelvalve teostamisel ei ole arvestatud, et AS Eesti Gaas on Gazprom valitseva mõju all ja tegemist on ühe ettevõtjaga ning järelvalve teostamisel ei ole tehtud koostööd Euroopa Liiduga, et takistada väljaspool Euroopa Liitu toimuvat konkurentsi kahjustamist.